Brno
BOTANICKÉ ZAHRADY

V Brně najdete dvě:
  • Botanickou zahradu a arboretum Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Černých Polích na třídě generála Píky

    Botanická zahrada a arboretum MZLU v dnešní podobě existuje od roku 1967. Jsou zde soustředěny zejména byliny a dřeviny důležité pro zemědělskou praxi a dekorativní rostliny významné pro výuku zahradnictví. Celek doplňují vodní plochy se stylizovaným potůčkem a zahrada pro nevidomé a handicapované návštěvníky. Botanická zahrada a arboretum slouží výhradně studijním účelům, celý rok se zde pořádají četná odborná sympozia. Pro veřejnost je areál otevřen pouze v době konání pravidelných výstav.

  • Botanickou zahradu přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na Kotlářské ulici

    Zahradu, umístěnou v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, založil v roce 1922 profesor J. Podpěra. Přestože díky umístění v rušném centru města byla dlouho považována za provizorium, její stěhování se nikdy neuskutečnilo. Chloubou botanické zahrady jsou zejména skleníky s fontánami a kamennými kompozicemi. Zahrada prezentuje přehledně uspořádané vegetační skupiny, především z jižní Moravy.


Do obou zahrad se s foťákem pořád jenom chystám, takže fotografie ještě žádné nejsou... Ale stejně nejlépe uděláte, když se tam zajdete podívat sami!


Aneris