Brno
MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ A OKOLÍ

Kostel sv. Tomáše
Kostel se nachází přímo na Moravském náměstí. Někdejší augustiniánský klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře Karla IV. Klášterní kostel se měl stát posmrtným monumentálním sídlem moravských vladařů. Byl značně poškozen v průběhu třicetileté války. Nový barokní trojlodní chrám sv. Tomáše byl postaven v letech 1665-75 podle plánu Jana Křtitele Erny. Z původního inventáře se v kostele dochovala kamenná pieta z doby kolem roku 1385, patrně dílo Jindřicha Parléře. Nový pozdně barokní klášterní komplex byl vybudován podle plánů Mořice Grimma. Přímo vedle kostela se nachází budova Místodržitelského paláce s plastikami zakladatele kláštera, moravského markraběte Jana Jindřicha, a jeho syna Jošta je dílem J. L. Webera z let 1742-49. V současné době je v objektu umístěna stálá expozice volného umění ze sbírek Moravské galerie. Pamětní deska připomíná pobyt Napoleona I. v Brně v letech 1805 a 1809.

Kostel J. A. Komenského - tzv. Červený kostel
Na křižovatce ulic Joštova a Husova (pár metrů od Moravského náměstí) se nachází kostel J. A. Komenského, který je pro svou barvu spíše známý jako Červený kostel. Jenom přes ulici od kostela jsou budovy Masarykovy univezity a Janáčkovy akademie muzických umění.

Jenom pár kroků od Moravského náměstí jsou dvě velká divadla - hlavní sídlo brněnské opery Janáčkovo divadlo a činohry Mahenovo divadlo.
Fotky:

Červený kostel Červený kostel Kostel sv. Tomáše
Červený kostel Červený kostel Kostel sv. Tomáše
 
Masarykova univerzita Moravská galerie (Místodržitelský palác) Mahenovo divadlo
Masarykova univerzita Moravská galerie
(Místodržitelský palác)
Mahenovo divadlo
 
 
 

Aneris