Brno
VÝSTAVIŠTĚ A VELETRHY

Areál brněnského výstaviště v Pisárkách byl postaven pro Výstavu soudobé kultury pořádané v roce 1928 a stal se součástí české moderní architektury. Architektonicky jsou zajímavé zejména pavilony A, G, Z, C, Fuchsův pavilon Brno, sousední Morava a také nově postavený pavilon F z roku 2003. Brněnský areál jako celek má díky svému urbanismu a výjimečné podobě nepochybnou hodnotu. Velkou devizou brněnského výstaviště jsou kvalitní kryté výstavní plochy, které jako jediné v České republice umožňují pořádat významné mezinárodní veletrhy technického zaměření.
Na výstavišti se během roku koná velké množství mezinárodních veletrhů a výstav, z nichž jsou pravděpodobně nejvýznamnější Strojírenský veletrh, Invex - veletrh informačních technologií a Spotřební veletrh.
Fotky:

Veletržní areál - letecký pohled Veletržní areál - plánek Veletržní areál - pavilon F
Veletržní areál - letecký pohled Veletržní areál - plánek Veletržní areál - pavilon F
 
 
 

Aneris