Brno
DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ A OKOLÍ

Nová radnice
Budova nové radnice na Dominikánském náměstí dříve fungovala jako budova moravské zemské správy a prošla mnoha stavebními úpravami. Do roku 1784 zde zasedaly zemské sněmy a soudy. Nejstarší částí je křížová chodba někdejšího dominikánského kláštera. Dnešní vzhled je výsledkem přestavby z první třetiny 18. století dle projektu Mořice Grima. Portály s balkóny pochází z roku 1732. Dominantou barokní stavby je hodinová věž s členitou lucernou. Sluneční hodiny nacházející se na nádvoří Staré radnice jsou dílem premonstráta Ferdinanda Čadeckého z roku 1728. Roku 1935 zde byla umístěna kašna s kovovou mříží, na které jsou vyobrazeny alegorické postavy dvanácti měsíců. Původně byla zhotovena pro výstavu soudobé kultury a poté přemístěna na nynější místo.

Kostel sv. Michala
Někdejší klášter, při kterém založil moravský markrabě Přemysl v první polovině 13. století řád dominikánů. Středověký kostel zničili při obléhání Švédové. Barokní přestavba ze 17. století má jednu zvláštnost, změněnou orientaci chrámu – průčelí s působivým dvojvěžím směřuje na východ.
Fotky:

Nová radnice Nová radnice Nová radnice - kašna
Nová radnice Nová radnice Nová radnice - kašna
 
Kostel sv. Michala Kostel sv. Michala Kostel sv. Michala
Kostel sv. Michala Kostel sv. Michala Kostel sv. Michala
 
Dominikánská ulice Dominikánská ulice Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská ulice Dominikánská ulice Dům pánů z Kunštátu
 
Roh ulic Starobrněnské a Dominikánské    
Roh ulic Starobrněnské
a Dominikánské
   
 
 
 

Aneris