Brno
STARÉ BRNO

Starému Brnu, které je na mapě směrem na jihozápad a z hradeb Špilberku ho uvidíte v údolíčku na Mendlově náměstí, vévodí Augustiniánský klášter a Bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Právem je označována za klenot gotické architektury na Moravě. Bazilika vyniká z ostatních stavebních památek své doby nejen složitou a u nás ojedinělou půdorysnou skladbou, ale také v našich zemích neobvyklou stavební technikou jako architektura z režného, neomítnutého cihelného zdiva, kde se střídmě uplatňuje tesaný kámen. Tento chrám byl v XVIII. století výzdobou svého interiéru barokizován. Do tohoto období lze také zahrnout dostavbu barokních budov opatství. Na půdě kláštera udělal první velké pokusy vědec a otec genetiky Jan Gregor Mendel, který zde byl začátkem 19. století opatem a právě v tomto klášteře objevil a formuloval svou teorii dědičnosti. Roku 1987 byl starobrněnský chrám papežem Janem Pavlem II. povýšen, a od té doby nese titul "Basilika minor".
Fotky:

  Nová radnice  
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie  
 
 
 

Aneris