Brno
HRAD VEVEŘÍ

Pohled na hrad Veveří, vypínající se nad jednou ze zátok Brněnské přehrady, patří k nezapomenutelným zážitkům. Zalesněná oblast brněnské vrchoviny sloužila moravským knížatům a markrabatům k podobnému účelu jako křivoklátské lesy českým panovníkům - k lovu a odpočinku. Právě v takovém místě (dnešní přírodní park Podkomorské lesy) se nachází hrad Veveří. Původně románský hrad, o němž je první zmínka datována k roku 1222, byl v průběhu 13. století přestavěn na gotické sídlo s válcovou břitovou věží, palácem a kaplí. Současnou stavební dispozici uzavřel počátkem 15. století takzvaný příhrádek na západní straně - hradba s pěti hranolovými věžemi. Od roku 1510, kdy hrad Veveří přestal být královským majetkem, vystřídal řadu vlastníků, a to mnohdy z těch nejurozenějších rodů - pány z Ludanic, Pernštejna a z Lipé, z Boskovic i z Lomnice. V 17. století byl hradní palác barokně upraven a později byl celý areál rozšířen o trojkřídlou stavbu s pilířovými arkádami. Posledními soukromými majiteli hradu byli od roku 1896 de-Forestové, kteří zde pobývali až do roku 1925, kdy byl hrad Veveří zestátněn. Za II. světové války se hrad stal vojenským objektem (sídlila zde vojska německé armády), a proto byl na jejím konci značně poškozen. Po roce 1945 se hrad opravil a byla zde ještě zřízena stálá expozice. Nedosahovala sice předválečné kvality, ale hrad byl ještě otevřený pro veřejnost. V padesátých letech bylo v hradním areálu zřízeno lesnické učiliště a brány hradu se pro veřejnost uzavřely. Od roku 1972 patřil hrad Veveří Vysokému učení technickému v Brně. Od roku 1994 se hrad sice otevřel pro veřejnost, ale díky majetkovým převodům v prvé polovině roku 1999 byly veškeré aktivity spojené se zpřístupněním objektu ukončeny. Od poloviny roku 1999 patří hrad Veveří Památkovému ústavu v Brně a znovu se rozeběhly práce na jeho rekonstrukci.

Jihozápadně, nedaleko od vchodu do hradního areálu, stojí původně románská kaple Panny Marie. Byla postavena koncem 12. století jako součást zeměpanského dvorce a osady; postupně byla upravována až do své nynější podoby.
Fotky:

Hrad Veveří Hrad Veveří Hrad Veveří
Hrad Veveří Hrad Veveří Hrad Veveří
 
Hrad Veveří Hrad Veveří Hrad Veveří
Hrad Veveří Hrad Veveří Hrad Veveří
 
Hrad Veveří Hrad Veveří Hrad Veveří
Hrad Veveří Hrad Veveří Hrad Veveří
 
  Kaple sv. Panny Marie  
  Kaple sv. Panny Marie  
 
 

Aneris