Brno
STARÁ RADNICE

Budova Staré radnice sloužila svému účelu již od roku 1341 do roku 1935. Základy jsou v raně gotickém stylu. Budova byla poškozena r. 1645 v období švédských válek - její opravou byl pověřen Jan Křtitel Erna, brněnský stavitel. Oprava byla dokončena v roce 1660.

Nad hlavním vchodem se nachází bohatě zdobený gotický portál - tento vznikl v mezi lety 1510-1511, architektem byl Antonín Pilgram. Po levé a pravé straně se nachází sochy zbrojnošů se štíty, které nesou znak Brna. Nad nimi jsou umístěny sochy městských radních, ještě nad nimi je ženská postava představující alegorii spravedlnosti. Ta je však pravděpodobně až ze století sedmnáctého. Proč je jedna z věžiček portálu pokroucená, se dozvíte v sekci Brněnské pověsti.

V průchodu radnice uvidíte známého Brněnského draka a Brněnské kolo (k těmto relikviím se vážou dvě krásné brněnské pověsti - více najdete v sekci Brněnské pověsti. Uvnitř objektu radnice je Městské informační centrum, expozice. Z věže Staré radnice se naskýtá výborný rozhled jak na střed města, tak i na jeho okolí. Ve zdi radnice z Mečové ulice je zazděná hlava radního, který dle pověsti chtěl zajistit Švédům přístup do Brna. Toto prý ale zhatil šašek císaře Zikmunda, který vše vyslechl a prozradil radním.

O brněnské Staré radnici jako o vyhlídkové věži si můžete přečíst na mých stránkách o rozhlednách.
Fotky:

Stará radnice - věž Stará radnice - věž Stará radnice - portál
Stará radnice - věž Stará radnice - věž Stará radnice - portál
 
Stará radnice - brněnský drak Stará radnice - brněnský drak Stará radnice - brněnské kolo
Stará radnice
- brněnský drak
Stará radnice
- brněnský drak
Stará radnice
- brněnské kolo
 
Stará radnice Stará radnice - pohled přes Zelný trh Stará radnice - pohled přes Zelný trh
Stará radnice
- nádvoří
Stará radnice
- pohled přes Zelný trh
Stará radnice
- pohled přes Zelný trh
 
 
 

Aneris