Ř   E   C   K   O
24.9.2005 - 6.10.2005
  
Předchozí stránka Následující stránka

SPARTA

Oblast Sparty byla osídlena už v době mykénské. Kolem roku 1200 př. Kr. sem přišli Dórové, kteří zde vytvořili mocný, vojensky organizovaný stát, který byl dlouholetým soupeřem Athén. Ve Spartě byli obyvatelé rozdělene na tři skupiny: vládnoucí (asi 10.000) Sparťané, kteří měli všechna politická práva, Perióikové (100.000), svobodní obyvatelé, ale bez účasti na správě státu a konečně Heiloti, otroci bez jakýchkoli práv. Společenské zřízení pocházelo od Lykúrga (9. st. př. Kr.). Rozhodující moc měl sbor 5 úředníků (ekorů), gerusia (sbor 28 starců nad 65 let) a 2 dědiční králové. Život ve Spartě byl velmi tvrdý a strohý. Slabá novorozeňata byla hned zabíjena. Chlapci od 7 let byli odebráni rodině a podrobováni tvrdému vojenskému životu, který byl velmi vyčerpávající. Běžně tu panovala pederastie. Cílem byla jedině ctižádost bojovat a případně zemřít za vlast. Domů se směli vrátit až ve 30 letech, pak měli povinnost se oženit a mít děti. Sparta měla velmi bouřlivý vývoj, nakonec byla zničena Visigóty. Ve 13. st. po Kr. přejala roli Sparty nedaleká Mistra. Novodobá Sparta byla založena na místě staré až v r. 1834, má pravoúhlé uspořádání ulic kolem velkého náměstí. Ze staré Sparty jsou zachovány jenom nevýrazné trosky chrámů (chrám Athénin a svatyně Artemidy Orthia - ze byli sparťanští mladíci ve 20 letech povyšování do stavu mužů a před kultovní sochou do krve bičováni) a divadla. Pod akropolí stojí také moderní stadion a u něj socha krále Leonidase, slavného vojevůdce od Thermopyl.

Fotky bohužel žádné nejsou, nepřálo nám počasí;-(


 
Nahoru na této stránce
Následující stránka
 
© ANERIS 2006