Ř   E   C   K   O
24.9.2005 - 6.10.2005
  
Předchozí stránka Následující stránka

SOLUŇ

Soluň - RotundaDruhé největší město a přístav Řecka, hlavní město řecké Makedonie, založil v roce 315 př. Kr. král Kassandros. V roce 146 př. Kr. ji Římané prohlásili hlavním městem své provincie Makedonia Prima a roku 395 po Kr. se stala součástí byzantské říše. V roce 1430 ji dobyli Turci, v jejich rukou setrvala až do roku 1912. Dnes je Soluň živým kosmopolitním městem s bohatým kulturním děním. Jako přední náboženské centrum se může pochlubit mnoha nádhernými kostely, jako třeba Agia Sofia nebo Agios Dimitrios - ten je dokonce největší v Řecku a je zasvěcený sv. Dimitriovi, patronovi města. V první polovině 9. st. se zde narodili slovanští věrozvěstové Cyril (Konstantin) a Metoděj, zakladatelé staroslověnského písemnictví. Oba byli na žádost knížete Rostislava vysláni do Velkomoravské říše, aby zde šířili křesťanství.

Snad nejznámější soluňskou pamětihodností je 35 m vysoká Bílá věž na paralíi (promenáda na nábřeží u thermajské zátoky). Ta byla kdysi součástí 8 km dlouhých městských hradeb, vybudovaných Turky. Dnes je v ní muzeum byzantských ikon. Ze střechy je krásný výhled na nábřeží.

Nejvýznamnější památkou z římského období je Galeriův oblouk, který nechal v r. 303 po Kr. ztvárnit císař Galerius na památku svého vítězství nad Peršany. Výjevy z bitvy líčí reliéfy na oblouku.

Severně od Galeriova oblouku se tyčí obrovská Rotunda. Tato impozantní budova patrně vznikla jako mauzoleum císaře Galeria.

Raně křesťanské a byzantské památky Soluně byly zařazeny do Listiny památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Soluň - Bílá věž Soluň - scoha Alexandra Velikého Soluň - byzantský kostel
Soluň - Rotunda Soluň - Galeriův oblouk Soluň - Rotunda 
Nahoru na této stránce
Následující stránka
 
© ANERIS 2006