Ř   E   C   K   O
24.9.2005 - 6.10.2005
  
Předchozí stránka Následující stránka

ATHÉNY

Podle řecké mytologie založil hlavní řecké město Kekrops, napůl člověk a napůl had. Athény leží v pobřežní rovině, historické jádro se nachází na úpatí starořecké Akropolis (156 m n. m.). Nejvyšším místem je vrchol Lykavittos (277 m, nachází se zde kaple sv. Jiří a vede na něj lanová dráha). Zlatý věk Athén nastal v r.  461 př. Kr. volbou Perikla a končí katastrofální poloponéskou válkou proti Spartě.AKROPOLIS

Akropolis - plánekAthénská Akropolis patří na Listinu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Akropolis bylo v mykénské době opevněné centrum Athén, od archaického období kulturní středisko s chrámy ochranných bohů Athény Artemidy a Poseidona. Po zpustošení Peršany znovuobjeveno za Perikla (530-429 př. Kr.).
Na Akropoli vstoupíte mohutnými a okázalými Propylájemi, na jejichž pravé straně se nachází malý jónský chrám Athény Niké a na straně levé pinakothíki neboli obrazárna. Dalším významným chrámem je jónský Erechtheion. Říká se, že v boji o nadvládu nad Athénami na tomto místě udeřil trojzubcem do akropolské skály Poseidón, zatímco Athéna tady nechala vyrůst olivovník. Chrám nese jméno jednoho z legendárních králů Athén, Erechthea, a byl svatyní Athény Polias i Erechthea - Poseidóna. Tento ojedinělý monument je proslaven sochami karyatid s grácií nesoucích na svých hlavách střechu průčelí. Největší stavbou Akropole je mohutný dórský chrám Parthenón. Tuto jednu z nejslavnějších staveb na světě navrhli architekti Kallikratés a Iktínos hlavně jako schránku pro 12 m vysokou sochu Athény Parthenos (panenské Athény), kterou vytvořil Feidiás. Jednotlivé části Parthenónu byly ztvárněny v poměru 9:4 a díky tomu se chrám jeví jako dokonale souměrný. Sochaři využili také optických klamů, aby vyvážili účinky perspektivy (krepidoma neboli podezdívka je uprostřed vyšší než na okrajích, jednotlivé sloupy jsou mírně nakloněny dovnitř, entaze - lehké vydutí dříků - sloupů způsobuje, že sloupy vypadají jako rovné). Na Akropoli se nachází také muzeum, které opatruje akropolské vykopávky. Bezprostředně pod svahem Akropole najdete dvě divadla - Odeion Heroda Attica (dodnes se tu konají divadelní a koncertní představení) a menší Dionýsovo divadlo. V těsném sousedství Akropole se nachází pahorek Aeropagus, kde sídlil nejvyšší soud Athén.

Akropolis Akropolis - Odeion Heróda Attica Akropolis
Akropolis - Parthenón Akropolis - Dionýsovo divadlo Akropolis - Parthenón
Akropolis - Propyláje Akropolis Akropolis - Erechtheion


OSTATNÍ ATHÉNY

Srdcem starobylých Athén, jeho náměstím, tržištěm i shromaždištěm byla řecká Agora s obnovenou Attalovou stoou a Hefaistových chrámem. Římané si vybudovali svou Římskou Agoru. Pod Akropolí se nachází malebná čtvrť Plaka (určitě si tady dejte aspoň frape...). Hlavním athénským náměstím je Omonia - náměstí Svornosti, které spojuje třída Stadion (a s ní souběžně třída Venizelou) s náměstím Sindagma - náměstím Ústavy. V tomto prostoru se nachází mnoho reprezetačních budov - Národní knihovna, univerzita, Akademie umění, Schliemannův dům... Na náměstí Sindagma najdete budovu Parlamentu a před ní hrob Neznámého vojína s vojenskou stráží (Řekové mají opravdu krásné stejnokroje - sukně, střapce, bambule, punčocháče - a to všechno těm vojákům MOC sluší). Hned vedle je park Národní zahrada a pod ní Hadriánova brána a posvátný okrsek boha Dia Olympského se zbytky jeho mohutného chrámu. Kousek dál najdete Stadion, jeho současný stav je z úpravy pro první novodobé olympijské hry v roce 1896.

Hefaistův chrám Chrám Dia Olympského Attalova stoa
Parlament Vojenská stráž u hrobu Neznámého vojína Stadion 
Nahoru na této stránce
Následující stránka
 
© ANERIS 2006