Ř   E   C   K   O
24.9.2005 - 6.10.2005
  
Předchozí stránka Následující stránka

OSSIOS LUKAS

Ortodoxní klášter Ossios Lukas na svahu hory Elikónas, zasvěcený poustevníkovi a léčiteli blahoslavenému Lukáši, představuje po architektonické stránce nejvýznamnější středověkou stavbu Řecka. Kolem roku 1011 jej vybudoval císař Romános - rozšířil starší kostel z roku 944 po Kr. Zatímco osmiboký půdorys hlavního kostela se stal příznačným pro pozdější byzantské kostely, mozaiky v interiéru se považují za počátek poslední velkolepé éry byzantského umění. Za turecké nadvlády byl klášter dějištěm mnoha bojů, o čemž svědčí kanony na dvoře. V roce 1821 zde biskup Isaias vyjádřil podporu řeckému národně osvobozeneckému povstání.
Ve středu komplexu budov se nachází trojice kostelů, obklopených obvodovými stavbami s klášterními celami mnichů, zvonicí a refektářem. Nejstarší z kostelů založil sám bl. Lukáš, dnes je to kostelík sv. Barbory a tvoří kryptu hlavního kostela, bl. Lukáš je zde pochován. Hlavní kostel Katholikón a další menší Theotókos (Matka Boží) patří k byzantskému typu kupolového kostela s křížovým půdorysem. Jsou vyzdobeny mozaikami, které vytvořili přední konstantinopolští umělci. Hlavní kopuli Katholikónu zdobí malba Krista obklopeného světci a anděli ze 16. století, jako náhrada za opadané mozaiky. Západní vchodovou předsíň - Nartex - krášlí několik mozaik Kristových pašijí. Refektář sloužil jako dílna i jídelna, dnes v něm sídlí muzeum byzantského sochařství. Zevnějšek kláštera je směsicí opracovaného pórského kamene a červených cihel.
Klášter Ossios Lukas patří na seznam chráněných památek UNESCO.

Ossios Lukas Ossios Lukas Ossios Lukas


Klášter Ossios Lukas
Plánek kláštera Ossios Lukas


 
Nahoru na této stránce
Následující stránka
 
© ANERIS 2006