TURECKO 2007         
PERGAMON

V sobotu 8.9.2007 ráno odjíždíme do PERGAMONU (turecky Bergama). Velkolepá akropole shlížející z návrší na novodobou Bergamu se řadí k nejpůsobivějším památkám v Turecku. Původně se na tomto místě v 8. století usadili příslušníci starořeckého kmene Aiolů a po určitou dobu opanoval město jeden z vojevůdců Alexandra Velikého. Město vzkvétalo v epoše pergamských králů, z nichž první byl Eumenés I. (263-241 před Kristem). Tehdy patřilo k nejvýznamnějším střediskům vzdělanosti na světě. Poslední vládce této dynastie, Attalos III., odkázal v roce 133 před Kristem své království Římu a Pergamon se stal hlavním městem římské provincie Asie.

K největším chrámům Pergamonu patří Diův oltář, počítaný mezi divy světa. Jeho první kamenné reliéfy byly odhaleny v 70. letech 19. století. Rekonstruovaný oltář se nachází v Pergamském muzeu v Berlíně. Hned pod Diovým oltářem se rozprostírala Horní agora (tržiště), odtud vedla rampa k hlavní městské bráně. Dále zde najdeme nejpříkřejší divadlo s 80 řadami sedadel pro asi 10 000 diváků, rozvaliny knihovny, Traianův chrám z bílého mramoru.

Vstupné do areálu Pergamonu stálo 10 tureckých lir.FOTKY:
Diův oltář Pergamon Pergamon
Diův oltář Pergamon Pergamon
     
Rozvaliny knihovny Město Bergama pod akropolí Traianův chrám
Rozvaliny knihovny Město Bergama pod akropolí Traianův chrám
     
Divadlo Traianův chrám Pergamon
Divadlo Traianův chrám Pergamon
     
V roce 129 se v Pergamonu narodil slavný lékař Galenos, který nedaleko později založil věhlasné lékařské středisko ASKLEPION. Askleiopn byl s Pergamonem spojen tzv. svatou cestou. Toto působivé, až "lázeňské" místo, bylo pojmenované po bohu zdraví Asklepiovi. Asklepios byl syn Apollónův a svoji praxi prý vykonával tak dobře, až ho Zeus za trest sežehl bleskem. Jeho poznávacímu znamení - holi ovinuté hadem - zůstali lékaři a lékárníci věrni dodnes. V antice tu prosperovala známá lékařská škola. Příjemná procházka začíná od Asklepiova chrámu na kruhovém půdorysu, podzemním tunelem zdraví a severní stopou ke svatému prameni u malého amfiteátru.

Vstupné do areálu Asklepionu stálo 10 tureckých lir.


FOTKY:
Pergamonská akropole z Asklepionu Asklepion Asklepion
Pergamonská akropole z Asklepionu Asklepion Asklepion
     
Divadlo Schodiště v divadle se lvími packami Pramen zdraví
Divadlo Schodiště v divadle se lvími packami Pramen zdraví
     
Tunel zdraví Lázně Lázně
Tunel zdraví Lázně Lázně
     
Naší další zastávkou je jedno z nejvýznamnějších rozpadlých měst západního světa - EFES. První řecké město vyrostlo na tomto místě kolem roku 1000 před Kristem a brzy se proslavilo jako středisko kultu fryžské bohyně Kybele, Velké matky. Město, jehož ruiny zde vidíme dnes, založil ve 4. století před Kristem Lysimachos, nástupce Alexandra Velikého. Důležitým přístavem na pobřeží Egejského moře se ovšem stalo až za vlády Římanů. Z téhož období pochází také převážná část dochovaných budov. Po zanesení přístavu kalem začalo město upadat. Sehrálo nicméně čelnou roli v šíření křesťanství. V letech 431 a 449 se zde konaly dva velké církevní koncily.

Mezi nejvýznamnější budovy Efeského areálu patří např. Hadriánův chrám, který vznikl na počest Hadrianovy návštěvy v roce 123 po Kristu. Mramorové reliéfy v jeho průčelí znázorňují bájná božstva. Dále zde najdeme Herkulovu bránu, která dostala jméno podle dvou reliéfů zachycujících Herkula zahaleného do lví kůže. Brána se nacházela na začátku ulice Curetes, kterou lemovaly sochy významných občanů. V areálu se nachází také Kolonádová ulice, velké a malé divadlo, obchodní agora, nevěstinec, lázně, veřejné záchody a zejména překrásná Celsova knihovna. Knihovnu, kterou v letech 114-117 po Kristu nechal pro svého otce vybudovat konzul Gaius Julius Aquila, poškodili nejprve Gótové a pak v roce 1000 zemětřesení. Sochy v nikách v průčelí budovy reprezentují Sofii (moudrost). Arete (ctnost), Ennoiu (intelekt) a Episteme (vědění).

Vstupné do efeského areálu stálo 10 tureckých lir.Nedaleko efeského areálu se nachází zbytky jednoho ze sedmi divů světa - Artemidina chrámu. V dnešní době se na jeho místě nalézají jenom ruiny a jeden zrestaurovaný sloup.FOTKY:
Hadriánův chrám Kolonádová ulice Efes
Hadriánův chrám Kolonádová ulice Efes
     
Herkulova brána Efes Efes
Herkulova brána Efes Efes
     
Efes Efes Divadlo
Efes Efes Divadlo
     
Záchodky Efes Celsova knihovna
Záchodky Efes Celsova knihovna
     
Celsova knihovna Celsova knihovna Celsova knihovna
Celsova knihovna Celsova knihovna Celsova knihovna
     
Celsova knihovna Bohyně Artemis Artemidin chránm
Celsova knihovna Bohyně Artemis Artemidin chránm
     
Říká se, že poblíž Efesu strávila poslední dny svého života Panna Maria, o kterou pečoval sv. Jan Křtitel, který sem přišel z ostrova Patmos. Vstupné do domku Panny Marie, ve kterém údajně zemřela, stálo 10,75 tureckých lir.
FOTKY:
Dům Panny Marie Zázračný pramen Panna Maria
Dům Panny Marie Zázračný pramen Panna Maria
     Další noc spíme v letovisku Kussadasi.