TURECKO 2007         
KONYA

1. září 2007 brzo ráno po snídani odjíždíme z Antalye přes pohoří Taurus do Konye. V horách rostou kavkazské jedle, cedry, vidíme i skupinky nomádů. Nejvyšší místo naší trasy má nadmořskou výšku 1825 m.

Konya leží na pusté náhorní plošině uprostřed anatolské stepi, je správním centrem stejnojmenné provincie. Zbožnost a silné islámské tendence jejích obyvatel jsou pověstné po celém Turecku. Na vrcholu rozkvětu se Konya ocitla ve 12. století coby hlavní město seldžuckého Rumského sultanátu.Mapa Konye (Google Maps):

Zvětšit mapu


Město Konya je úzce spjato se životem a dílem Celaleddina Rumiho, zvaného též Mevlana, který ve 13. století založil řád tančících děrvišů Mevlevi. Rumi rozvinul filozofii duchovního spojení a všeobecné lásky a je pokládán za jednoho z nejvěhlasnějších mystiků islámského světa. Jeho muzeum v Konyi vzniklo rozšířením původního řádového útulku (tekke). Zahrnuje hrobku Rumiho, taneční sál (semahane), expozice memorabilií a rukopisů. Mezi exponáty je třeba zmínit například mistrně zdobenou skříňku z perleti, která údajně obsahuje Mevlanův vous. Vstupné do muzea činí 2 turecké liry.

Řád tančících děrvišů Mevlevi - Mevlana byl přesvědčen, že hudba a tanec dokáží navodit extatický stav univerzální lásky a skýtají způsob, kterým se jednotlivec může osvobodit od úzkosti a strastí všedního života. Hlavním obřadem děrvišů je sema neboli vířivý tanec. Sestává z pěti částí, z nichž každá má své opodstatnění. První tři jsou modlitby, vítání a hudební improvizace. Obřad pak pokračuje čtyřmi pozdravy (selam): pravda skrz empirické poznání, krása stvoření, naprosté odevzdání se bohu a smíření se s osudem. Vyvrcbolením semy je víření.

Hned v sousedství muzea Mevlany se nachází mešita sultána Selima - Selimiye. Je krásnou ukázkou klasické otomanské architektury 16. století.

FOTKY:
Cesta přes Taurus do Konye Cesta přes Taurus do Konye Muzeum Mevlany
Cesta přes Taurus do Konye Cesta přes Taurus do Konye Muzeum Mevlany
     
Muzeum Mevlany Hrobka Mevlany Kašna k rituální očistě
Muzeum Mevlany Hrobka Mevlany Kašna k rituální očistě
     
Mešita Selimiye Mešita Selimiye Mešita Selimiye
Mešita Selimiye Mešita Selimiye Mešita Selimiye
     

Tančící děrviši na YouTube.com: