TURECKO 2007         
GÖREME

Stále je 2.9.2007 a stále jsme v Kappadokii. Začínáme prohlídkou muzea pod širým nebem v údolí Göreme, kde je soustředěno největší množství skalních kaplí a klášterů. Mnohé z nich ukrývají skvostné byzantské fresky zachycující výjevy ze Starého i Nového zákona, především život Ježíše Krista a skutky svatých. Vstupné do muzea činí 10 tureckých lir.

Klášter Kizlar - v tomto vyhloubeném kláteře žili a pracovali mniši. Do horních podlaží se pravděpodovně dostávali po žebřících nebo lešení.

Kostel Tokali - nachází se blízko vchodu do muzea a poutá pozornost jedněmi s nejkrásnějších fresek v údolí Göreme.

Kostel Karanlik - Tmavý kostel - kostel se sloupovím vystavěný kolem malého nádvoří se honosí freskami líčícími Nanebevzetí Páně.

Kostel Yilanli - kostel s valenou klenbou obsahuje polychromované panely věnované několika světcům

Kostel sv. Barbory - dostala název podle fresky na západní stěně, která údajně zobrazuje sv. Barboru.


FOTKY:
Göreme - klášter Kizlar Göreme - kostel Elmali Göreme - holubníky ve skalách
Göreme - klášter Kizlar Göreme - kostel Elmali Göreme - holubníky ve skalách
     
Göreme - kostel Elmali Göreme - kostel Karanlik Göreme - kostel sv. Barbory
Göreme - kostel Elmali Göreme - kostel Karanlik Göreme - kostel sv. Barbory
     
Göreme - kostel sv. Barbory Göreme Göreme
Göreme - kostel sv. Barbory Göreme Göreme
     
Göreme - kostel Yilanli Göreme Göreme
Göreme - kostel Yilanli Göreme Göreme
     
Göreme - kostel Tokali Göreme - kostel Tokali Göreme
Göreme - kostel Tokali Göreme - kostel Tokali Göreme
     


Až budu příště v Kappadokii, určitě bych chtěla zažít let horkovzdušným balónem nad nádhernými údolími s bizarními skalními útvary za svitu vycházejícího slunce... O moc dražší než let balónem nad Brnem to není :-)