R   O   Z   H   L   E   D   N   Y
RozhlednyRozhledna NEDÁNOV u Boleradic

Rozhledna Nedánov u Boleradic Vrchol Nedánov se nachází ve výšce 368 m n. m u obce Boleradice. Člověk se zde a v okolí pohyboval po celá staletí a tisíciletí, dokazují to nálezy z jednotlivých epoch včetně mamutích klů a zubů. Mnohem později kopec sloužil strážným účelům a téměř do nedávné doby na severní straně jako zdroj kamene pro stavební účely. Rozhledna stojí vedle místa bývalého průzkumného vrtu hlubokého pět a půl kilometru. Ropa sice nebyla nalezena, ale díky vrtu je znám přesný geologický profil zdejší krajiny.

Projekt rozhledny navrhl ing. Antonín Olšina. Její základní kámen byl položen již v roce 2006, ale otevřena byla 12. července 2009 (4 dny před naší návštěvou). Dřevěná stavba rozhledny s kovovými prvky měří k vrcholu 26 m, vyhlídkový ochoz je ve výšce 21 m. Její umístění na Nedánově umožňuje návštěvníkům výhled do širokého okolí.
Za příhodných podmínek je na severozápadě vidět Brno s okolními kopci Drahanské vysočiny, jižnímu směru dominují vrchy Pálavy se zrcadlící se vodní hladinou Novomlýnských jezer pod nimi. Východ a jihovýchod lemují vrcholky Bílých a Malých Karpat, pod nimiž leží obce a městečka slovenského Záhoří. Na severu a severovýchodě vystupují kopce Ždánického lesa s dominantou vrchu Strážov a tmavé zalesněné obrysy Chřibů. Po Pálavě je Nedánov nejvyšší přístupná turistická vyhlídka na jih od Brna.

Do Boleradic se můžete dostat různě, my jsme z Brna přijeli po D2 do Hustopečí a dále přes Horní Bojanovice. V obci Boleradice je cesta k rozhledně značená směrovými tabulemi.

Aktualizace: 16. července 2009
Zdroj: stránky obce Boleradice a informační tabule naučné stezky Boleradice

Fotky:
 
Rozhledna Nedánov Rozhledna Nedánov Rozhledna Nedánov

Rozhledna Nedánov

Rozhledna Nedánov

Rozhledna Nedánov
 

Na vyhlídkové plošině Pálava Boleradice

Na vyhlídkové plošině

Pálava

Boleradice
 

Na vyhlídkové plošině Schodiště Stín rozhledny

Na vyhlídkové plošině

Schodiště

Stín rozhledny
 

 

Panorama:
 
Boleradice - panorama
 
Mapa:
 
Boleradice - mapa