R   O   Z   H   L   E   D   N   Y
RozhlednyRADNIČNÍ VĚŽ ve Znojmě

Radniční věž ve Znojmě Vyhlídková radniční věž v centru Znojma patří k dominantám města. Stará znojemská radnice, postavená již roku 1260, při velkém požáru r. 1444 vyhořela a spadla i věž, postavená na budově radnice. Proto byla při přestavbě radnice řešena radniční věž již jako samostatný objekt. Byla postavena v letech 1445 - 1448 mistrem Mikulášem ze Sedlešovic v pozdně gotickém slohu. Výška věže i s kopulí je 79,88 m, výška zdiva 68,60 m. Stavba je zbudována na skále a její základy jsou až 3 m hluboké. Radniční věž má velmi zajímavou věžičkovou střechu, která byla původně kryta břidlicí. Většina nosných trámů pod střechou věže je dosud původních - starých přes 500 let. Po několika opravách střešní krytiny byla roku 1592 břidlice nahrazena mědí. O dva roky později bylo opraveno zdivo, věž nově omítnuta a nabílena, ochoz (patrně toho roku teprve zřízený) byl natřen tmavě. Na samém sklonku 2. světové války, při náletu 20. dubna 1945, byla radniční věž na jižní straně ochozu poškozena. K rozsáhlé opravě bylo přikročeno počátkem padesátých let. Původně otevřený ochoz byl tehdy uzavřen dřevěným bedněním s malými okny po obvodu. Tehdy také byla naposled snesena a opravena hlavní věžní báň. Radniční věž měla v minulosti také praktický význam. Býval na ní strážný, který měl za úkol ve dne i v noci sledovat město i okolí. A aby svoji službu nezanedbával, musel každou hodinu hlásit čas. Tato strážní služba měla v minulosti jistě velký význam, neboť město Znojmo bylo se svým hradem zapojeno do soustavy strážních hradů na jižní hranici českého státu. V pozdějších dobách se hlídky omezovaly pouze na hlášení požárů. Strážní služba na věži byla vykonávána až do roku 1924.

Z ochozu radniční věže je za jasného počasí velmi krásný pohled na město a široké okolí a v dálce lze pozorovat výběžky Českomoravské vrchoviny na severozápadě a Pálavské vrchy, patřící již ke karpatské soustavě, směrem na jihovýchod. Při zvlášť příznivé viditelnosti je možno zahlédnout i velmi vzdálené vrcholky rakouských Alp.

Vyhlídkovou radniční věž najdete na rohu ulic Radniční a Obroková v centru města.


Aktualizace: 6. července 2011
Zdroj: Oficiální stránky Znojma - města s přívlastkem


Fotky:
 
Radniční věž ve Znojmě Věž plná věžiček Radniční věž ve Znojmě

Radniční věž ve Znojmě

Věž plná věžiček

Radniční věž ve Znojmě
 

Točité schodiště na vyhlídkový ochoz Původní schody Dalekohled na ochozu aneb Číslo 5 žije :-)

Točité schodiště
na vyhlídkový ochoz

Původní schody

Dalekohled na ochozu
aneb Číslo 5 žije :-)
 

Masarykovo náměstí, vlevo Vlkova věž Šatovský železniční most přes Dyji Loucký klášter

Masarykovo náměstí,
vlevo Vlkova věž

Šatovský železniční most přes Dyji

Loucký klášter
 

Kostel svatého Mikuláše Kostel svatého Mikuláše a znojemská přehrada Chrám sv. Hippolyta a klášter křížovníků s červenou hvězdou

Kostel svatého Mikuláše

Kostel svatého Mikuláše
a znojemská přehrada

Chrám sv. Hippolyta a klášter
křížovníků s červenou hvězdou
 

Kramářská ulice Jaderná elektrárna Dukovany Obroková ulice

Kramářská ulice

Jaderná elektrárna Dukovany

Obroková ulice
 

Městské hradby Dominikánský Kostel nalezení sv. Kříže Horní náměstí

Městské hradby

Dominikánský Kostel nalezení
sv. Kříže
Horní náměstí
 

 

Panorama:
 
Radniční věž ve Znojmě - panorama
 
Radniční věž ve Znojmě - panorama
 
Radniční věž ve Znojmě - panorama
 
Mapa:
 
Znojmo - mapa