KARLOVY VARY - září 2004


Zpět na stránku o cestování
Lázeňské kolonády Město,  kostely Hotely,  lázeňské domy Výhledy na město
Kniha návštěv

KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY
Barokní kostel sv. Máří Magdalény stojí hned vedle Vřídla, je dílem slavného stavitele K. I. Dientzenhoffera z let 1733-36. V kostele se konají koncerty a je také možné si prohlédnout jeho podzemí.

KOSTEL SV. LUKÁŠE
Anglikánský kostel sv. Lukáše je z roku 1877. Kostel byl postaven ve stylu anglické neogotiky podle plánů Josefa Mothese.


Kostel sv. Máří Magdalény Kostel sv. Máří Magdalény Kostel sv. Máří Magdalény Kostel sv. Máří Magdalény Kostel sv. Lukáše
KOSTEL. SV. PETRA A PAVLA
Pravoslavný chrám sv. Petra a Pavla byl postaven v letech 1893 - 98 z výnosu peněžních sbírek ruské šlechty a lázeňských hostů z Ruska podle plánů stavitele G. Wiedermanna z Františkových Lázní.

Kostel sv. Petra a Pavla Kostel sv. Petra a Pavla Kostel sv. Petra a Pavla Kostel sv. Petra a Pavla
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI

Rozhledna Diana je vysoká 35 m a byla dostavěna roku 1914. Původně se jmenovala rozhledna Přátelství, postupem doby se ustálil název Diana. K rozhledně se dostanete buď pěšky nebo lanovou dráhou od Grandhotelu Pupp. Lanovka je dlouhá 451,60 m - měřeno po sklonu a svůj provoz zahájila 5.8.1912 v době největšího rozkvětu lázní. Projekt lanovky vypracoval známý švýcarský odborník na horské dráhy H. H. Peter z Curychu.

Divadlo postavili Fellner a Helmer v letech 1884-1886, bylo postaveno na místě původního rokokového divadla, které zde dal r. 1788 postavit Dr. Becher. Chloubou bohatě zdobeného interiéru divadla je opona vytvořená G. a E. Klimtovými a F. Matschem.

Dorothein altán - klasicistní altánek se nachází naproti Galerii umění, nechal jej postavit hrabě Christian Clam-Gallas v  roce 1791 pro kněžnu Dorotku Kuronskou. Altán údajně navštívil i Casanova!

Japonská zahrada Hany Bälz u Richmondu - zenová zahrada, která má sloužit meditaci, vyjadřuje element vody, aniž by vodu k tomuto účelu využívala. Kruhový tvar s vnitřním obloukem symbolizuje princip jin a jang. Kameny byly konstelovány tak, aby harmonizovaly lidskou mysl a zdraví. Zahrada vznikla na konci tzv. zřídelní linie, která protíná Karlovy Vary a na jejíž ose vyvěrají všechny prameny. Zahradu vytvořila Japonka žijící v německém Mnichově - paní Masumi Schmidt-Muraki, autorem návrhu se stal slavný japonský zahradní architekt Kanji Nomura.

Kamzík - skalka s kovovou sochou kamzíka z r. 1851, jejím autorem byl berlínský sochař August Kiss. Na skalní útvar nechal sochu nainstalovat baron Lützov, chtěl zesměšnit smyšlenou pověst o objevení Vřídla, podle pověsti se tomuto místu říká "Pod jelením skokem". Tato socha byla r. 1984 zničena vandaly, kopii zhotovil z bronzu karlovarský sochař Jan Kotek r. 1986.

Vyhlídka Tři kříže - tři velké kříže jsou podobenstvím biblické Golgoty, byly postaveny kolem roku 1640 jako výraz vítězné rekatolizace města a kraje, který byl předchozích 100 let oddán víře luteránské. Vrch je opředen četnými strašidelnými pověstmi o bludičkách a vraždě tří bratří.

Rozhledna Diana Divadlo Dorothein altánek Japonská zahrada Hany Bälz nedaleko Richmondu Kamzík


A pro dokreslení atmosféry města ještě několik fotografií...

Kašna u Tržní kolonády Sloup Nejsvětější trojice Na nábřeží řeky Teplé Vřídelní kolonáda a kostel sv. Maří Magdalény Na nábřeží řeky Teplé
Sadová ulice Vyhlídka Tři kříže
 
Lázeňské kolonády Město,  kostely Hotely,  lázeňské domy Výhledy na město
Zpět na stránku o cestování